logotype

Kết quả báo cáo thực tập doanh nghiệp học kỳ 2 năm học 2019 - 2020

Khoa Công nghệ Phần mềm thông báo kết quả báo cáo thực tập doanh nghiệp học kỳ 2 năm học 2019 - 2020 như sau:

Lớp SE501.K21: https://drive.google.com/file/d/1JXROS0c86BTlHmtsBr9rN9fKKgebQW7B/view?usp=sharing

Lớp SE501.K21.PMCL: https://drive.google.com/file/d/1mzzd9UHSdiuSBVzjQ4AlLRWz3g20NmJy/view?usp=sharing

 

Copyright 2021  The Faculty of Software Engineering  - Powered by Innorient