logotype

Thông báo danh sách XLHV học kỳ 2 năm học 2019 - 2020.

Khoa Công nghệ Phần mềm thông báo kế hoạch xử lý học vụ học kỳ 2 năm học 2019 - 2020 như sau:

https://drive.google.com/file/d/1-vNF86ZuXr9KLdXnNb9J_EgIg4Uonu52/view?usp=sharing

Danh sách sinh viên Hệ chính quy Khoa Công nghệ Phần mềm dự kiến bị xử lý học vụ học kỳ 2 năm học 2019 - 2020:

https://drive.google.com/file/d/1GZR50yzKn3gyAIi-orFkSreTQsN4nzX5/view?usp=sharing

Danh sách sinh viên Hệ Chất lượng cao Khoa Công nghệ Phần mềm dự kiến bị xử lý học vụ học kỳ 2 năm học 2019 - 2020 (CẬP NHẬT MỚI 29/09):

https://drive.google.com/file/d/1rSlzTe4lLbaSP3pBW_7eUWvSGJ8JQNBA/view?usp=sharing

Đề nghị những sinh viên có tên trong danh sách dự kiến xử lý học vụ học kỳ 2 năm học 2019 - 2020 làm đơn cứu xét và ký tên nộp lên Văn phòng Khoa E7.2 trước ngày 02/10/2020. 

 

 

Copyright 2021  The Faculty of Software Engineering  - Powered by Innorient