logotype

Kết quả xét duyệt đề cương KLTN đợt 1 năm học 2020 - 2021

Ban chủ nhiệm khoa đã xét duyệt các đề cương Khóa luận tốt nghiệp đợt 1 năm học 2020 - 2021 của sinh viên và có đưa ra vài ý kiến đóng góp trong file sau:
 
Đề tài KLTN đợt 1 năm học 2020 - 2021 chương trình Chất lượng cao: 
https://drive.google.com/file/d/1vQOOpbk1pQimilqvzkLCuAgqegzwHlce/view?usp=sharing
 
Đề tài KLTN đợt 1 năm học 2020 - 2021 hệ Chính qui đại trà:  
https://drive.google.com/file/d/1k38epITWx16swCQ-KrA7M7S2L1Gj5kP2/view?usp=sharing
 
Những đề tài nào được góp ý cần điều chỉnh tên đề tài thì sinh viên trao đổi với giảng viên hướng dẫn gấp rồi gửi lại tên đề tài cũ và mới vào mail cho thư ký khoa tổng hợp ( This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ) đồng thời cập nhật lại đề cương đã nộp trên drive được share trước đó và nộp lại đề cương giấy về văn phòng khoa từ nay đến ngày 26/10/2020. 
 
Những đề tài được góp ý điều chỉnh nội dung đề cương thì yêu cầu sinh viên cập nhật lại đề cương đã nộp trên drive được share trước đó và nộp lại đề cương giấy về văn phòng khoa từ nay đến ngày 29/10/2020.
 
Drive cập nhật đề cương: https://drive.google.com/drive/folders/19mEyOAqZBSKiS0yeLu9ilCn90oDpZVMz?usp=sharing
Copyright 2021  The Faculty of Software Engineering  - Powered by Innorient