logotype

Lịch thi cuối học kỳ 1 năm học 2020 - 2021 các lớp hình thức thi báo cáo đồ án

Khoa Công nghệ Phần mềm thông báo lịch thi cuối học kỳ 2 năm học 2019 - 2020 các lớp hình thức thi báo cáo đồ án như sau:

 

Các lớp Chính qui đại trà : https://drive.google.com/file/d/1vA07hL_Af9FHVPu9bbP3N4iBu2C09C2s/view?usp=sharing

 

Các lớp Chương trình Chất lượng cao : https://drive.google.com/file/d/128rbT0xnqxfsJGL_bkwOFwU9ThJm-6hR/view?usp=sharing

Copyright 2021  The Faculty of Software Engineering  - Powered by Innorient