logotype

Quyết định điều chỉnh tên đề tài Khóa luận tốt nghiệp đợt 1 năm 2021

Khoa Công nghệ Phần mềm thông báo Quyết định đổi tên đề tài Khóa luận tốt nghiệp đợt 1 năm 2021 như sau:

https://drive.google.com/file/d/1dIuw_r-O6skMOOUz2qj-zVXYn-IQISOX/view?usp=sharing

Copyright 2021  The Faculty of Software Engineering  - Powered by Innorient