logotype

Lịch nộp Đồ án cuối học kỳ 1 năm học 2016 - 2017

Khoa Công nghệ Phần mềm thông báo Lịch nộp Đồ án các môn học cuối học kỳ 1 năm học 2016 - 2017 như sau:

Lịch nộp ĐA cuối kỳ 1 nh 2016 - 2017 cnpm

Lưu ý riêng đối với Đồ án chuyên ngày SE112.H11, sinh viên nộp trực tiếp cho giảng viên hướng dẫn chấm điểm trước rồi ký tên danh sách dự thi vào sáng ngày 06/01/2017 tại văn phòng khoa (E7.2).

 

 

Copyright 2018  Khoa Công Nghệ Phần Mềm  - Powered by Innorient