logotype

Sơ đồ và thứ tự nhận bằng Lễ tốt nghiệp và trao bằng đợt 2 năm 2016

Phòng Công tác Sinh viên kính gửi sơ đồ chỗ ngồi và thứ tự nhận bằng của Lễ tốt nghiệp và trao bằng đợt 2 năm 2016 như sau:

Sơ đồ chỗ ngồi và lưu ý khi tham gia lễ

Thứ tự nhận bằng

 

Copyright 2018  Khoa Công Nghệ Phần Mềm  - Powered by Innorient