logotype

Danh sách GV phản biện KLTN đợt 1 năm 2017

Khoa Công nghệ Phần mềm thông báo danh sách giảng viên phản biện đề tài Khóa luận tốt nghiệp đợt 1 năm 2017 như sau: 

DS phản biện KLTN đợt 1 năm 2017

Đề nghị sinh viên nhanh chóng liên hệ và làm việc với giảng viên phản biện từ nay đến cuối tuần (07/01/2017).

Thời gian bảo vệ KLTN đợt 1 năm 2017 dự kiến là 17&18/01/2017.

Copyright 2017  Khoa Công Nghệ Phần Mềm  - Powered by Innorient