logotype

Lịch báo cáo thực tập doanh nghiệp học kỳ 1 năm học 2016 - 2017

Khoa Công nghệ Phần mềm thông báo những sinh viên đăng ký thực tập doanh nghiệp lớp SE501.H11 sẽ báo cáo vào lúc 7h30 ngày 18/01/2017 tại phòng C102.

DSSV nộp báo cáo thực tập hk1 nh 2016 - 2017


Lưu ý: Sinh viên nào chưa có dấu của công ty thực tập trên phiếu đánh giá thì bổ sung gấp.

Copyright 2018  Khoa Công Nghệ Phần Mềm  - Powered by Innorient