logotype

Thông báo danh sách dự kiến xử lý học vụ học kỳ 1 năm học 2016 - 2017

Khoa Công nghệ Phần mềm thông báo danh sách dự kiến xử lý học vụ học kỳ 1 năm học 2016 - 2017 như sau:

Danh sách XLHV học kỳ 1 năm học 2016 - 2017 cnpm cập nhật mới

Sinh viên có tên trong danh sách nộp đơn cứu xét tại văn phòng khoa từ ngày 01-08/03/2017 vào các buổi sáng từ 8h00 - 11h00.

Copyright 2018  Khoa Công Nghệ Phần Mềm  - Powered by Innorient