logotype

Danh sách xử lý học vụ học kỳ 1 năm học 2016 - 2017 hệ đào tạo chất lượng cao

Khoa Công nghệ Phần mềm thông báo danh sách xử lý học vụ học kỳ 1 năm học 2016 - 2017 chương trình Chất lượng cao như sau:

Danh sách xử lý học vụ hk1 nh 2016 - 2017 Chương trình Chất lượng cao

Những sinh viên có tên trong danh sách xử lý học vụ nộp đơn cứu xét về văn phòng khoa (phòng E7.2) từ nay đến ngày 8/3/2017 vào các buổi sáng từ 8h00 - 11h00.

Copyright 2018  Khoa Công Nghệ Phần Mềm  - Powered by Innorient