logotype

Danh sách giảng viên hướng dẫn KLTN đợt 2 năm 2017

Khoa Công nghệ Phần mềm thông báo danh sách giảng viên hướng dẫn khóa luận tốt nghiệp đợt 2 năm 2017 như sau:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1LraYwxywLzg4Y-E_tgnqB_s-xWrftAhavtZHrVPu2Wo/edit#gid=93045502

Đề nghị sinh viên đăng ký làm đề tài khóa luận tốt nghiệp đợt 2 năm 2017 liên hệ với giảng viên hướng dẫn gấp để thực hiện đề tài.

Copyright 2018  Khoa Công Nghệ Phần Mềm  - Powered by Innorient