logotype

Thông báo nhận chứng chỉ giáo dục quốc phòng khóa 2015

Khoa Công nghệ Phần mềm thông báo sinh viên khóa 10 (KTPM2015 và PMCL2015) nhận chứng chỉ Giáo dục quốc phòng tại văn phòng khoa từ ngày 16/03/2017 đến ngày 23/03/2017 tại văn phòng khoa (phòng E7.2) vào các buổi sáng từ 8h00 - 11h00.

Copyright 2018  Khoa Công Nghệ Phần Mềm  - Powered by Innorient