logotype

Kết quả xét tốt nghiệp đợt 1 năm 2017

Khoa Công nghệ Phần mềm thông báo dánh sách sinh viên nộp hồ sơ xét tốt nghiệp đợt 1 năm 2017 như sau:

DS nộp hồ sơ TN đợt 1 - 2017

Đề nghị những sinh viên còn nợ chứng chỉ Anh văn, tiền bảng điểm, nợ tiền công tác sinh viên, các giấy tờ khác trong hồ sơ xét tốt nghiệp phải nộp đầy đủ cho phòng đào tạo, phòng công tác sinh viên trước ngày 5/4/2017. Sau ngày này, trường sẽ không xét tốt nghiệp cho các trường hợp còn thiếu hồ sơ.

 

 

Copyright 2018  Khoa Công Nghệ Phần Mềm  - Powered by Innorient