logotype

Danh sách GV phản biện KLTN đợt 2 năm 2017

Khoa Công nghệ Phần mềm thông báo danh sách giảng viên phản biện đợt 2 năm 2017 như sau:

Danh sách phản biện KLTN đợt 2 năm 2017

Đề nghị sinh viên liên hệ gấp với giảng viên phản biện.

Thời gian dự kiến bảo vệ KLTN : từ 10-14/7/2017.

 

 

Copyright 2018  Khoa Công Nghệ Phần Mềm  - Powered by Innorient