logotype

Lịch bảo vệ KLTN đợt 2 năm học 2016 - 2017

Khoa Công nghệ Phần mềm thông báo lịch bảo vệ khóa luận tốt nghiệp đợt 2 năm 2017 như sau:

Thời gian : 7h30 thứ tư ngày 12/7/2017.

Địa điểm : Phòng E3.3 (tầng 3, tòa nhà E)

Lưu ý : Sinh viên in lại 2 cuốn báo cáo sau khi phản biện để nộp cho hội đồng chấm KLTN trước khi bảo vệ.

Đề nghị sinh viên cập nhật bổ sung tên đề tài bằng Tiếng Anh vào file danh sách hội đồng sau từ nay đến ngày 11/7/2017

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1RDWd3DbMkqpD8U8qng-fcHYZo4WDshO5XqmKI8JgVvA/edit?usp=sharing

Copyright 2018  Khoa Công Nghệ Phần Mềm  - Powered by Innorient