logotype

Khoa Công nghệ Phần mềm thông báo kết quả bảo vệ Khóa luận tốt nghiệp đợt 2 năm 2017 như sau

Khoa Công nghệ Phần mềm thông báo kết quả bảo vệ Khóa luận tốt nghiệp đợt 2 năm 2017 như sau:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/13KtHqbxgowHHpup9wcIGTxxmWPMhUkUGES6O4O3UtsM/edit?usp=sharing 

Quyết định thành lập Hội đồng chấm KLTN đợt 2 năm 2017:

https://drive.google.com/file/d/0B7BlHlC0dDgpSmcycDdXN3lRdGs/view

Khoa Công nghệ Phần mềm thông báo mỗi đề tài sinh viên nộp 01 cuốn báo cáo đã điều chỉnh theo ý kiến đóng góp của GV phản biện và Hội đồng chấm KLTN đóng bìa cứng màu xanh dương, chữ mạ vàng theo mẫu qui định http://se.uit.edu.vn/vi/bi%E1%BB%83u-m%E1%BA%ABu-3/266-m%E1%BA%ABu-tr%C3%ACnh-b%C3%A0y-b%C3%A1o-c%C3%A1o-kltn-v%C3%A0-h%C6%B0%E1%BB%9Bng-d%E1%BA%ABn.html đồng thời bổ sung thêm tên đề tài bằng tiếng anh trên trang bìa về văn phòng khoa và 01 cuốn giống như vậy cho Thư viện trường vào sáng ngày thứ tư 26/7/2017 trong giờ hành chính (từ 8h00 - 11h00).

Copyright 2018  Khoa Công Nghệ Phần Mềm  - Powered by Innorient