logotype

Lịch thực hành các lớp HT2 học kỳ hè năm học 2016 - 2017

Khoa Công nghệ Phần mềm thông báo lịch học thực hành các lớp hình thức 2 như sau:

1. Chương trình Chất lượng cao: https://drive.google.com/file/d/0B7BlHlC0dDgpMTJsWVh5Nm9fTzQ/view?usp=sharing

2. Chương trình Chính qui đại trà: https://drive.google.com/file/d/0B7BlHlC0dDgpM3M0eTREU0ZxdFE/view?usp=sharing

 

Copyright 2018  Khoa Công Nghệ Phần Mềm  - Powered by Innorient