logotype

Lịch nộp Đồ án chuyên ngành, báo cáo Đồ án Mã nguồn mở học kỳ 1 năm học 2017 - 2018

Khoa Công nghệ Phần mềm thông báp nộp Đồ án chuyên ngành và Đồ án Mã nguồn mở như sau:

1. Lớp Đồ án Chuyên ngành SE112.I11

Sinh viên tự nộp báo cáo trực tiếp cho giảng viên hướng dẫn từ nay đến ngày 26/12/2017 ký tên vào danh sách tại văn phòng khoa (phòng E7.2) vào ngày 27/12/2017 từ 8h00 - 11h00

2. Lớp Đồ án Mã nguồn mở SE111.I11 và SE111.I11.PMCL:

Sinh viên báo cáo vào lúc 7h30 ngày 10/01/2018 tại phòng E7.3.

Copyright 2018  Khoa Công Nghệ Phần Mềm  - Powered by Innorient