logotype

Cập nhật thông tin thực tập tốt nghiệp học kỳ 1 năm học 2017 - 2018 (gấp)

Khoa Công nghệ Phần mềm thông báo sinh viên lớp SE501.I11 cập nhật thông tin thực tập tốt nghiệp theo link sau gấp trước ngày 03/01/2018:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/18DL18TFfm_s6S5g8nwqwwJKkVOBJIH7k5RQtWljR3H8/edit?usp=sharing

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright 2018  Khoa Công Nghệ Phần Mềm  - Powered by Innorient