logotype

Khảo sát sinh viên UIT về việc học cao học sau khi tốt nghiệp

Thực hiện kế hoạch tuyển sinh sau đại học đợt 1 năm 2018, Phòng ĐTSĐH&KHCN sẽ tiến hành khảo sát sinh viên UIT về việc học cao học sau khi tốt nghiệp theo link sau: .
https://docs.google.com/forms/d/1Ifk24WEozXTXftLp_gT2brLOGyTrvWMYXT4pG0NKMKU/viewform?edit_requested=true

Đề nghị toàn thể sinh viên tham gia khảo sát theo link trên.

Copyright 2018  Khoa Công Nghệ Phần Mềm  - Powered by Innorient