logotype

Danh sách GV phản biện KLTN đợt 1 năm 2018

Khoa Công nghệ Phần mềm thông báo danh sách giảng viên phản biện đề tài Khóa luận tốt nghiệp đợt 1 năm 2018 như sau:

Danh sách phản biện KLTN đợt 1 năm 2018 CNPM CLC

Danh sách phản biện KLTN đợt 1 năm 2018 CNPM CQ

Đề nghị sinh viên liên lạc gấp với giảng viên phản biện từ nay đến ngày 17/01/2018

 

Copyright 2018  Khoa Công Nghệ Phần Mềm  - Powered by Innorient