logotype

Thông báo lịch báo cáo thực tập tốt nghiệp học kỳ 1 năm học 2017 - 2018

Khoa Công nghệ Phần mềm thông báo lịch báo cáo thực tập tốt nghiệp học kỳ 1 năm học 2017 - 2018 như sau:

Thời gian: 8h00 ngày 30/01/2018.

Địa điểm: Phòng C108, tòa nhà C.

Danh sách SV nộp báo cáo thực tập doanh nghiệp.

Lưu ý: Những sinh viên chưa nộp báo cáo, chưa có phiếu đánh giá nơi thực tập hoặc chưa có dấu nơi thực tập trên giấy đánh giá phải bổ sung gấp trước ngày 26/01/2018.

 

Copyright 2018  Khoa Công Nghệ Phần Mềm  - Powered by Innorient