logotype

Lịch bảo vệ KLTN đợt 1 năm học 2017 - 2018 điều chỉnh

Khoa Công nghệ Phần mềm thông báo lịch bảo vệ Khóa luận tốt nghiệp đợt 1 năm học 2017 - 2018 có điều chỉnh lại do một số thầy cô có việc bận đột xuất

Danh sách Hội đồng bảo vệ KLTN đợt 1 năm 2018 - CQ điều chỉnh

 

Copyright 2018  Khoa Công Nghệ Phần Mềm  - Powered by Innorient