logotype

Lịch các lớp thực hành HT2 học kỳ 2 năm học 2017 - 2018

Khoa Công nghệ Phần mềm thông báo lịch thực hành các lớp hình thức 2 học kỳ 2 năm học 2017 - 2018

Các lớp Chính qui đại trà: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1gfKD-GivHQaSij_73WhnG-3nySUZNzn8GIkZaYUnmLk/edit?usp=sharing

Các lớp Chất lượng cao: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1hK4iYBSiae6vswlojkXP2DsUhdQLHIEdJ4dAIE_PdM4/edit?usp=sharing

Copyright 2018  Khoa Công Nghệ Phần Mềm  - Powered by Innorient