logotype

Thông báo nhận chứng chỉ giáo dục quốc phòng khóa 2016

Khoa Công nghệ Phần mềm thông báo sinh viên khóa 2016 nhận chứng chỉ quốc phòng tại văn phòng khoa (phòng E7.2) vào các ngày 05, 06, 08, 09/03/2018 trong giờ hành chính (sáng từ 8h00 - 11h00; chiều từ 13h30 - 16h00)

Danh sách nhận chứng chỉ quốc phòng 2016

Lưu ý sinh viên xuất trình thẻ sinh viên trước khi nhận chứng chỉ.

Copyright 2018  Khoa Công Nghệ Phần Mềm  - Powered by Innorient