logotype

KẾ HOẠCH XÉT TỐT NGHIỆP ĐỢT 2 NĂM 2018

 

STT

Ngày

Công việc

1

12/3/2018 – 14/3/2018

P.ĐTĐH gửi danh sách sinh viên dự kiến đủ điều kiện tốt nghiệp về Khoa/Bộ môn.

2

15/3/2018 – 23/3/2018

Sinh viên nộp hồ sơ xét tốt nghiệp về Khoa/Bộ môn

3

27/3/2018

Khoa/Bộ môn gửi danh sách sinh viên đề nghị xét tốt nghiệp về P.ĐTĐH.

4

30/3/2018 – 6/4/2018

Hội đồng xét tốt nghiệp, công bố danh sách công nhận tốt nghiệp.

6

16/4/2018

Ban hành QĐ công nhận Tốt nghiệp đợt 2 năm 2018

 

 

KT. TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

 

 

(Đã ký)

 

Trần Bá Nhiệm


Danh sách sinh viên dự kiến tốt nghiệp đợt 2 năm 2018

HỒ SƠ XÉT TỐT NGHIỆP GỒM:

- Đơn xin xét tốt nghiệp (theo mẫu); http://se.uit.edu.vn/vi/bi%E1%BB%83u-m%E1%BA%ABu-3/369-m%E1%BA%ABu-%C4%91%C6%A1n-xin-x%C3%A9t-tn.html
- Bản sao (có chứng thực) bằng tốt nghiệp THPT;
- Bản sao giấy khai sinh;
- Bản sao (có chứng thực) chứng chỉ giáo dục quốc phòng;
- Bản sao (có chứng thực) chứng chỉ Anh văn (nếu có); Sinh viên từ khóa 2012 bắt buộc phải nộp chứng chỉ Anh văn theo qui chế đào tạo.
- Biên lai đóng lệ phí xét và cấp bằng tốt nghiệp.

Sinh viên khoa Công nghệ Phần mềm đủ điều kiện tốt nghiệp sẽ nộp hồ sơ xét tốt nghiệp tại văn phòng khoa phòng E7.2 vào các buổi sáng từ ngày 15/03/2018 đến ngày 23/03/2018.

 

KẾ HOẠCH XÉT TỐT NGHIỆP ĐỢT 2 NĂM 2018

 

STT

Ngày

Công việc

1

12/3/2018 – 14/3/2018

P.ĐTĐH gửi danh sách sinh viên dự kiến đủ điều kiện tốt nghiệp về Khoa/Bộ môn.

2

15/3/2018 – 23/3/2018

Sinh viên nộp hồ sơ xét tốt nghiệp về Khoa/Bộ môn

3

27/3/2018

Khoa/Bộ môn gửi danh sách sinh viên đề nghị xét tốt nghiệp về P.ĐTĐH.

4

30/3/2018 – 6/4/2018

Hội đồng xét tốt nghiệp, công bố danh sách công nhận tốt nghiệp.

6

16/4/2018

Ban hành QĐ công nhận Tốt nghiệp đợt 2 năm 2018

 

 

 

 

KT. TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

 

 

(Đã ký)

 

Trần Bá Nhiệm

Copyright 2018  Khoa Công Nghệ Phần Mềm  - Powered by Innorient