logotype

Danh sách sinh viên Chương trình Chất lượng cao đủ điều kiện tốt nghiệp đợt T03/2018

Khoa Công nghệ Phần mềm thông báo danh sách sinh viên Chương trình chất lượng cao đủ điều kiện tốt nghiệp đợt tháng 03/2018 như sau:

DSSV đủ điều kiện tốt nghiệp T03/2018

Sinh viên có tên trong danh sách đủ điều kiện tốt nghiệp sẽ nộp hồ sơ xét tốt nghiệp tại văn phòng khoa phòng E7.2 vào các buổi sáng từ ngày 15/03/2018 đến ngày 23/03/2018.

HỒ SƠ XÉT TỐT NGHIỆP GỒM:

- Đơn xin xét tốt nghiệp (theo mẫu); http://se.uit.edu.vn/vi/bi%E1%BB%83u-m%E1%BA%ABu-3/369-m%E1%BA%ABu-%C4%91%C6%A1n-xin-x%C3%A9t-tn.html
- Bản sao (có chứng thực) bằng tốt nghiệp THPT;
- Bản sao giấy khai sinh;
- Bản sao (có chứng thực) chứng chỉ giáo dục quốc phòng;
- Sinh viên từ khóa 2012 bắt buộc phải nộp chứng chỉ Anh văn theo qui chế đào tạo.
- Biên lai đóng lệ phí xét và cấp bằng tốt nghiệp.

 

Copyright 2019  Khoa Công Nghệ Phần Mềm  - Powered by Innorient