logotype

Danh Sách Sinh Viên Dự Kiến Bị Xử Lý Học Vụ HK 1 Năm Học 2017-2018 Chương trình Chất lượng cao

Khoa Công nghệ Phần mềm thông báo danh sách sinh viên Chương trình Chất lượng cao dự kiến bị xử lý học vụ HK 1 năm học 2017-2018 như sau:

DSSV Chương trình Chất lượng cao xử lý học vụ học kỳ 1 nh 2017 - 2018

 

Những sinh viên có tên trong danh sách sinh viên Chương trình Chất lượng cao dự kiến bị xử lý học vụ HK 1 năm học 2017-2018 nộp đơn cứu xét tại văn phòng khoa (phòng E7.2, tòa nhà E) trong giờ hành chính (sáng từ 8h00 đến 11h30; chiều từ 13h30 đến 16h00) từ nay đến ngày 16/03/2018.

Copyright 2019  Khoa Công Nghệ Phần Mềm  - Powered by Innorient