logotype

Thông báo cập nhật file báo cáo KLTN đợt 1 năm 2018

Khoa Công nghệ Phần mềm thông báo sinh viên báo cáo Khóa luận tốt nghiệp đợt 1 năm 2018 cập nhât gấp file báo cáo Khóa luận tốt nghiệp theo link sau:

https://drive.google.com/drive/folders/1xz3ibVKaymIfJLdtIVaE-X4IuHOnzkLe

Đề nghị sinh viên gửi lên file nén rar hoặc 7z. rồi gửi password về địa chỉ mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Copyright 2019  Khoa Công Nghệ Phần Mềm  - Powered by Innorient