logotype

Thông Báo Nộp Báo Cáo KLTN Giữa Kỳ Đợt 2 Năm 2018

 

Khoa Công nghệ Phần mềm thông báo những sinh viên đang làm Khóa luận tốt nghiệp đợt 2 năm 2018 nộp báo cáo giữa kỳ theo mẫu trên mục Biểu mẫu tại văn phòng khoa (phòng E7.2, tầng 7, tòa nhà E) vào giờ hành chính ngày 03/05/2018.

Những sinh viên đang làm Khóa luận tốt nghiệp đợt 2 năm 2018 nếu muốn đổi tên đề tài thì nộp đơn xin đổi tên đề tài KLTN (mẫu đơn trong mục Biểu mẫu) về văn phòng khoa (phòng E7.2, tòa nhà E) ngày 03/05/2018.

Lưu ý: Sinh viên nào không nộp báo cáo giữa kỳ sẽ không được bảo vệ KLTN.

Copyright 2019  Khoa Công Nghệ Phần Mềm  - Powered by Innorient