logotype

Thông báo tổ chức chương trình Lễ tốt nghiệp đợt 1 năm 2018

Phòng CTSV đã thông báo sơ đồ cũng như thứ tự trao bằng tại web CTSV  

http://ctsv.uit.edu.vn/bai-viet/le-tot-nghiep-dot-1-nam-2018-thu-tu-trao-bang-so-do-cho-ngoi-va-cac-luu-y-doi-voi-tan-thac

Sinh viên nắm thông tin cũng như các thủ tục trước và sau khi nhận bằng tại đây.

Copyright 2019  Khoa Công Nghệ Phần Mềm  - Powered by Innorient