logotype

Thông báo khảo sát trực tuyến lấy ý kiến phản hồi từ SV về hoạt động giảng dạy của GV

Phòng TT-PC-ĐBCL thông báo khảo sát trực tuyến lấy ý kiến phản hồi từ SV về hoạt động giảng dạy của GV học kỳ II năm học 2017-2018.

File đính kèm tại

Copyright 2019  Khoa Công Nghệ Phần Mềm  - Powered by Innorient