logotype

Thông báo kết quả bảo vệ khóa luận đợt 2 năm 2018

Khoa Công nghệ Phần mềm thông báo kết quả bảo vệ Khóa luận tốt nghiệp đợt 2 năm 2018 như sau:

Kết quả bảo vệ KLTN đợt 2 năm 2018

Quyết định thành lập Hội đồng chấm KLTN đợt 2 năm 2018

Khoa Công nghệ Phần mềm thông báo mỗi đề tài sinh viên nộp 01 cuốn báo cáo đã điều chỉnh theo ý kiến đóng góp của giảng viên phản biện và Hội đồng chấm KLTN đóng bìa cứng màu xanh dương, chữ mạ vàng theo mẫu qui định http://se.uit.edu.vn/vi/bi%E1%BB%83u-m%E1%BA%ABu-3/266-m%E1%BA%ABu-tr%C3%ACnh-b%C3%A0y-b%C3%A1o-c%C3%A1o-kltn-v%C3%A0-h%C6%B0%E1%BB%9Bng-d%E1%BA%ABn.html đồng thời bổ sung thêm tên đề tài bằng tiếng anh trên trang bìa về văn phòng khoa và 01 cuốn giống như vậy cho Thư viện trường vào sáng ngày thứ hai 16/07/2018 trong giờ hành chính (từ 8h00 - 11h00).

Copyright 2019  Khoa Công Nghệ Phần Mềm  - Powered by Innorient