logotype

Triển khai công tác xét khen thưởng cấp ĐHQG năm học 2017-2018

Phòng Công tác sinh viên thông báo đến sinh viên công tác triển khai xét thi đua, khen thưởng cho sinh viên cấp ĐHQG năm học 2017-2018 như sau:
 
Copyright 2019  Khoa Công Nghệ Phần Mềm  - Powered by Innorient