logotype

Thông báo nhận thưởng sinh viên tốt nghiệp loại giỏi đợt 1 năm 2018

Khoa Công nghệ Phần mềm thông báo những sinh viên tốt nghiệp loại giỏi đợt 1 năm 2018 có tên sau nhận thưởng tại văn phòng khoa E7.2 vào sáng thứ 2 ngày 16/7/2018 (từ 8h00 đến 11h00).

STT Họ tên sinh viên Mã số SV
1 Vũ Minh Nhật 13520580
2 Phạm Tri Thức 13520861
3 Huỳnh Thái Hòa 13520285
4 Trịnh Thanh Huy 13520356
5 Phạm Minh Mẫn 13520490

 

 

Copyright 2019  Khoa Công Nghệ Phần Mềm  - Powered by Innorient