logotype

Thông báo lịch thực hành các lớp hình thức 2 học kỳ 1 năm học 2018 - 2019

Khoa Công nghệ Phần mềm thông báo lịch thực hành các lớp hình thức 2 học kỳ 1 năm học 2018 - 2019 như sau:

Lịch thực hành HT2 hk1 nh 2018 - 2019 CLC

Lịch thực hành HT2 hk1 nh 2018 - 2019 CQ

Copyright 2018  Khoa Công Nghệ Phần Mềm  - Powered by Innorient