logotype

Danh sách giảng viên hướng dẫn KLTN đợt 1 năm 2019

Khoa Công nghệ Phần mềm thông báo danh sách giảng viên hướng dẫn Khóa luận tốt nghiệp đợt 1 năm 2019 như sau:

Danh sách hướng dẫn đề tài KLTN đợt 1 năm 2019

Đề nghị sinh viên liên hệ gấp với giảng viên để thực hiện đề tài đúng tiến độ.

Thời gian nộp báo cáo KLTN giữa kỳ : 15/11/2018.

Thời gian nộp báo cáo KLTN cuối kỳ: 03/01/2019

 

Copyright 2018  Khoa Công Nghệ Phần Mềm  - Powered by Innorient