logotype

Thông báo tổ chức Lễ tốt nghiệp đợt 2 năm 2018

Phòng Công tác Sinh viên gửi Thông báo tổ chức Lễ tốt nghiệp và Trao bằng đợt 2 năm 2018 vào ngày 15/12/2018 đến sinh viên, nghiên cứu sinh, học viên về việc Tổ chức Lễ tốt nghiệp và đề nghị sinh viên phải đăng ký tham dự Lễ tốt nghiệp đợt 2 năm 2018 như sau:

Link thông báo của Phòng CTSV http://ctsv.uit.edu.vn/bai-viet/thong-bao-thoi-gian-chuc-le-tot-nghiep-dot-2-nam-2018

 
Thời gian đăng ký đến  đến hết 16 giờ ngày 10/12/2018 .
Copyright 2019  Khoa Công Nghệ Phần Mềm  - Powered by Innorient