logotype

Thông báo danh sách phản biện Khoa luận tốt nghiệp đợt 1 năm 2019

Khoa Công nghệ Phần mềm thông báo danh sách phản biện Khóa luận tốt nghiệp ddowjt1 năm học 2018 - 2019 như sau:

Danh sách phản biện KLTN đợt 1 năm 2019 chương trình Chất lượng cao

Danh sách phản biện KLTN đợt 1 năm 2019 chương trình Chính qui đại trà

Đề nghị sinh viên liên hệ gấp với giảng viên phản biện từ nay đến ngày 23/01/2019.

Thời gian bảo vệ Khóa luận tốt nghiệp đợt 1 năm học 2018 - 2019: ngày 13&14/02/2019.

 

Copyright 2019  Khoa Công Nghệ Phần Mềm  - Powered by Innorient