logotype

Lịch báo cáo thực tập doanh nghiệp học kỳ 1 năm học 2018 - 2019

Khoa Công nghệ Phần mềm thông báo lịch báo cáo thực tập tốt nghiệp học kỳ 1 năm học 2018 - 2019 như sau:

* Lớp SE501.J11.PMCL & SE501.J11

Thời gian: 7h30 ngày 15/02/2019.

Địa điểm: Phòng E7.3, tòa nhà E.

Danh sách sinh viên nộp báo cáo TTDN lớp SE501.J11.PMCL

Danh sách sinh viên nộp báo cáo TTDN lớp SE501.J11

Lưu ý: Những sinh viên chưa có dấu nơi thực tập trên giấy đánh giá (Nguyễn Hồng Phi_12520313) phải bổ sung gấp trước ngày 15/02/2019.

Copyright 2019  Khoa Công Nghệ Phần Mềm  - Powered by Innorient