logotype

Thông báo gặp giảng viên hướng dẫn KLTN đợt 1 năm 2019 trước khi bảo vệ

Khoa Công nghệ Phần mềm thông báo các sinh viên đang làm Khóa luận tốt nghiệp liên hệ giảng viên hướng dẫn gấp để làm nhận xét trước khi báo cáo trước Hội đồng chấm Khóa luận tốt nghiệp vì điểm của GVHD hệ số 2.

Copyright 2019  Khoa Công Nghệ Phần Mềm  - Powered by Innorient