logotype

Thông báo danh sách giảng viên hướng dẫn đề tài Đồ án chuyên ngành học kỳ 2 năm học 2018 - 2019

Khoa Công nghệ Phần mềm thông báo danh sách giảng viên hướng dẫn Đồ án chuyên ngành học kỳ 2 năm học 2018 - 2019 như sau:

Danh sách đề tài Đồ án chuyên ngành hk2 nh 2018 - 2019

Đề nghị sinh viên liên hệ với giảng viên gấp để thực hiện đề tài.

Dự kiến nộp báo cáo vào đầu tháng 6 năm 2019.

 

Copyright 2019  Khoa Công Nghệ Phần Mềm  - Powered by Innorient