logotype

Thông báo kỳ thi đánh giá năng lực tiếng anh xét miễn các môn học Anh văn

Trung tâm Ngoại ngữ thông báo đến các em sinh viên để nắm thông tin về việc đăng ký kỳ thi đánh giá năng lực tiếng anh và cấp chứng nhận nội bộ 2 kỹ năng nghe - đọc do Trung tâm Ngoại ngữ tổ chức vào ngày 20/04/2019, dùng xét miễn các môn học Anh văn.
 
Nội dung chi tiết thông báo (file đính kèm) hoặc đường link thông báo xem tại: http://celuit.edu.vn/vi/thong-bao-ky-thi-danh-gia-nang-luc-tieng-anh-va-cap-chung-nhan-noi-bo-2019-dot-1
Copyright 2019  Khoa Công Nghệ Phần Mềm  - Powered by Innorient