logotype

Thông báo nộp báo cáo KLTN giữa kỳ đợt 2 năm 2019

Khoa Công nghệ Phần mềm thông báo những sinh viên đang làm Khóa luận tốt nghiệp đợt 2 năm 2019 nộp báo cáo giữa kỳ theo mẫu trên mục Biểu mẫu tại văn phòng khoa (phòng E7.2, tầng 7, tòa nhà E) vào giờ hành chính ngày 02/05/2019.

Những sinh viên đang làm Khóa luận tốt nghiệp đợt 2 năm 2019 nếu muốn đổi tên đề tài thì nộp đơn xin đổi tên đề tài KLTN (mẫu đơn trong mục Biểu mẫu) về văn phòng khoa (phòng E7.2, tòa nhà E) ngày 02/05/2019.

Lưu ý: Sinh viên nào không nộp báo cáo giữa kỳ sẽ không được bảo vệ KLTN.

Copyright 2019  Khoa Công Nghệ Phần Mềm  - Powered by Innorient