logotype

Lịch Nộp Báo Cáo Đồ Án Chuyên Ngành Học Kỳ 2 Năm Học 2018 - 2019

Khoa Công nghệ Phần mềm thông báo Lớp Đồ án chuyên ngành SE112.J21 và SE112.J21.PMCL nộp file báo cáo Đồ án chuyên ngành vào link sau và nộp bản in cuốn báo cáo trực tiếp cho Giảng viên Hướng dẫn trước ngày 15/06/2019 và ký tên vào danh sách tại văn phòng khoa (phòng E7.2) sáng ngày 22/06/2019 từ 8h00 đến 11h00

Lưu ý tên file đồ án chuyên ngành qui định như sau : MSSV_Tên lớp_Tên GVHD

Ví dụ : 15520438_SE112.J21.PMCL_Lê Thanh Trọng

https://drive.google.com/drive/folders/1vHw_0IJ0IrX2QCOfzzXsyTW-Zk3J77YB?usp=sharing

 

Copyright 2019  Khoa Công Nghệ Phần Mềm  - Powered by Innorient