logotype

Thông báo v/v khảo sát lấy ý kiến sinh viên về hoạt động giảng dạy của GV học kỳ II, năm học 2018-2019

Phòng TT-PC-ĐBCL gửi thông báo về việc khảo sát SV về hoạt động giảng dạy của giảng viên học kỳ II, năm học 2018-2019 (File đính kèm).
Sinh viên xem thông tin chi tiết để thực hiện khảo sát.

 

Copyright 2019  Khoa Công Nghệ Phần Mềm  - Powered by Innorient