logotype

Danh sách giảng viên phản biện đề tài KLTN đợt 2 năm 2019

Khoa Công nghệ Phần mềm thông báo danh sách phản biện đề tài Khóa luận tốt nghiệp đợt 2 năm học 2018 - 2019 như sau:

DS GV phản biện đề tài KLTN đợt 2 năm 2019 lớp CLC

DS GV phản biện đề tài KLTN đợt 2 năm 2019 lớp CQ đại trà

Đề nghị sinh viên liên hệ gấp với giảng viên phản biện từ nay đến ngày 09/07/2019.

Thời gian bảo vệ Khóa luận tốt nghiệp đợt 2 năm học 2018 - 2019: ngày 18/07/2019.

Copyright 2019  Khoa Công Nghệ Phần Mềm  - Powered by Innorient