logotype

Thông báo tuyển sinh cho chương trình Huấn luyện kỹ năng lập trình Offshore

Công ty Fujinet thông báo tuyển sinh cho chương trình Huấn luyện kỹ năng lập trình Offshore thị trường Nhật Bản như sau :

Chương trình huấn luyện FJN

 

Copyright 2023  The Faculty of Software Engineering  - Powered by Innorient