logotype

TMA Industry Internship- Tuyển Thực tập sinh tháng 11/2021

Công ty TMA Solutions thông báo tuyển sinh viên thực tập Khóa 34 (thời gian thực tập bắt đầu từ tháng 11/2021). 

 

Sinh viên có nguyện vọng thực tập tại TMA Solutions, vui lòng gửi hồ sơ bản mềm về địa chỉ email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it." target="_blank" style="color: #1155cc;">This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. trước ngày 15/11/2021, hồ sơ bao gồm:

-          CV tiếng Anh

-          Giấy giới thiệu và bảng điểm mới nhất có xác nhận của nhà trường

-          Chứng chỉ TOEIC/IELTS (nếu có)

Thông tin chi tiết xem tại đây

Copyright 2023  The Faculty of Software Engineering  - Powered by Innorient